Binnen DeschoolvantooN staat de theatertraining centraal. Bij het zich eigen maken van het theatermetier gaat het niet alleen om kennisoverdracht, maar vooral om theatertraining. Vergelijkbaar met sport zal de podiumkunstenaar theatertraining moeten blijven volgen. Om de bewegingsmotoriek te ontwikkelen is theatertraining onontbeerlijk, maar ook voor het verder onderhouden van de opgebouwde technieken is theatertraining de meest aangewezen vorm.  

VOORJAARSTRAINING: DO. 12-1-2017 t/m DO. 13-4-2017 (volgeboekt)

NAJAARSTRAINING: DO. 7-9-2017 T/M DO. 21-12-2017

Skip Navigation Links