voor clown en pop

Spel: Toon Maas
Pop en attributen: Dini van Griensven


‘………met slechts een enkele figuur creëert Toon Maas een bijzonder originele en humoristische voorstelling, waarin de hechte relatie tussen figuur en manipulator de toeschouwer doet nadenken over hoe mensen voortdurend worstelen met de zorg voor elkaar en hun wederzijdse afhankelijkheid………’ (juryrapport LukVincentprijs)

* Bekroond met de Luk Vincent-prijs voor figurentheater in België

Skip Navigation Links